CliftonStrengths® i metodologia Instytutu Gallupa

CliftonStrengths® (dawniej StrengthsFinder, a w Polsce znane jako test Gallupa) to badanie osobowości stworzone w Instytucie Gallupa, które opisuje indywidualny układ 34 cech tzw. talentów, porządkując je od najsilniejszych do najsłabszych. Pierwszych 5 talentów to tzw. talenty dominujące.

Każdy z nas ma talenty. Kluczem do sukcesu jest nazwanie ich, zrozumienie i świadome korzystanie w codziennym życiu.

Głównym celem badania CliftonStrengths® jest pomoc w spojrzeniu na siebie z boku, zobaczeniu i docenieniu tego, co czasem wydaje się oczywiste, aby zidentyfikować, a następnie udoskonalić swoje talenty we wszystkich swoich przedsięwzięciach – pracy, biznesie, relacjach z innymi.

Talent w terminologii Instytutu Gallupa to nie jakaś nadzwyczajna umiejętność czy łatwość wykonywania jakichś specjalnych zadań.

Talenty określają czego i jak się uczymy, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Odpowiadają na pytanie dlaczego wchodzimy w określone sytuacje i podejmujemy się określonych zadań. Pokazują nasze style myślenia i źródła motywacji. To talenty, które można zastosować w każdej działalności, pracy, zawodzie.

  • Talenty nas opisują.
  • Wpływają na nasze wybory i decyzje.
  • Kierują naszymi działaniami.
  • Tłumaczą, dlaczego jesteśmy w pewnych sprawach lepsi.
  • Są naszymi filtrami, przez które oglądamy świat.

Wykonanie badania CliftonStrengths® – testu Gallupa – to dopiero początek pracy. Gdy zastanawiamy się, gdzie zainwestować swój czas, energię i uwagę, badania Gallupa wskazują, że najlepszym miejscem do rozpoczęcia pracy jest obszar siły, znając swoje talenty możemy pracować nad rozwojem mocnych stron i osiągnięciem maksymalnej efektywności.

Żadne z badań Instytutu Gallupa nie sugeruje, że ludzie powinni ignorować swoje słabości. Czynienie tego, zwłaszcza w miejscu pracy, byłoby lekkomyślne. Dlatego tak ważna jest praca z coachem, który pokieruje na tej trudnej drodze, wyjaśni wątpliwości, pomoże wybrać właściwy kierunek, będzie wsparciem w zarządzaniu słabymi stronami, pogłębieniu samoświadomości i pracą nad swoimi nawykami.

Instytut Gallupa

To globalna organizacja analityczno-doradcza, która pomaga organizacjom w rozwiązywaniu ich problemów.

  • ponad 50 lat badań nad czynnikami sukcesu w biznesie
  • ponad 50 000 przebadanych organizacji

Wyniki tych badań pokazują ogromną rolę zarządzania opartego na mocnych stronach. Rozwój pracowników w oparciu o mocne strony skutkuje większym zaangażowaniem i efektywnością w miejscu pracy, co daje mierzalne i wymierne wyniki w kluczowych dla firm wskaźnikach biznesowych.

Zarządzanie w oparciu o mocne strony - efekty

zwiększenie sprzedaży 19%
wyższy zysk 29%
większe zaangażowanie pracowników 15%
niższa rotacja pracowników 72%