Jak rozwijać talenty w organizacji? – gościnnie w podcaście #HRRecordCafe

JAK ROZWIJAĆ TALENTY W ORGANIZACJI? – GOŚCINNIE W PODCAŚCIE #HRRECORDCAFE

Co to znaczy dbać o talenty w organizacji? Jak wspierać rozwój pracowników? Czy warto korzystać z „testu Gallupa” w firmie? Na te i inne tematy nurtujące pracowników działów HR miałam przyjemność rozmawiać w podcaście #HRRecordCafe prowadzonym przez Dominiką Dłużniewską, CEE Regional HR Manager w Recordati.  

CZYM SĄ TALENTY PRACOWNIKÓW? 

Talent w ujęciu psychologii pozytywnej, jaka płynie z Instytutu Gallupa, to nasz naturalny sposób działania. Talenty określają czego i jak się uczymy, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Odpowiadają na pytanie dlaczego wchodzimy w określone sytuacje i podejmujemy się określonych zadań. Pokazują nasze style myślenia i źródła motywacji. Każdy z nas ma swój indywidualny kod – talentowe DNA, które poznajemy wraz z wykonaniem badania CliftonStrengths®.  

CZEMU WARTO MYŚLEĆ O RÓŻNYCH TALENTACH W ZESPOLE? 

Często w procesach rekrutacyjnych, w których manager ma dużą swobodę decyzji, zatrudniane są osoby z podobnymi do niego umiejętnościami, sposobem myślenia. Po pewnym czasie może okazać się, że manager ma w swoim składzie niemal kopie samego siebie. O ile na początku taka współpraca faktycznie może być przyjemna i przebiegać płynnie, ze względu na podobne charaktery, to szybko może stać się źródłem frustracji.  

Okazuje się, że w takich zespołach brakuje świeżego spojrzenia czy innej perspektywy na codzienne wyzwania. To efekt zbyt dużej jednorodności w zespole. Różnorodność i umiejętność zarządzania nią, to szansa na jeszcze większą efektywność pracy. Stawiając na mix różnych talentów mamy szansę zbudować zespół uzupełniających się i dobrze współgrających ze sobą pracowników.  

JAK INWESTOWAĆ W TALENTY PRACOWNIKÓW? 

Pierwszy krok, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę i przeanalizować, w czym dany pracownik czuje się naturalnie, co przychodzi mu z lekkością. W oparciu o taką diagnozę warto przydzielać pracownika do danych zadań czy projektów.  

Organizując w firmie test Gallupa, możemy poznać charakterystyczny zbiór mocnych stron każdego członka zespołu. Warto jednak pamiętać, że te talenty mogą być niedojrzałe. Jak z nimi pracować, aby pracownik był w stanie efektywnie wykorzystywać je w codziennej pracy? Chociażby poprzez programy talentowe, które będą wspierać go w rozwoju najważniejszych obszarów.  

JAKIE KORZYŚCI MOGĄ PŁYNĄĆ Z PROGRAMÓW TALENTOWYCH?  

Po pierwsze, znajomość talentów i przewag pracowników w zespole pomaga managerowi mądrze rozdzielać zadania i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne osoby.   

Co ciekawe, dużą wartością są programy rozwojowe, które angażują pracowników z różnych działów i specjalizacji. Dzięki temu osoby z całej organizacji mają okazję poznać się, uczyć wzajemnie od siebie, zrozumieć specyfikę pracy poszczególnych obszarów. W ten sposób, podczas realizacji wspólnych projektów w firmie, wśród członków zespołu widoczna jest większa zrozumienie i empatia do innych. Zespół w organizacji staje się bardziej otwarty na współpracę i ma bardziej rozwinięte umiejętności miękkie. To przekłada się na wskaźniki przekładające się na rozwój firmy.  

KTO POWINIEN ODPOWIADAĆ ZA PROGRAM TALENTOWY W TWOJEJ FIRMIE?  

Często w firmach całkowita odpowiedzialność w kontekście szkoleń i rozwoju pracowników spoczywa na barkach działu HR. Tymczasem to managerowie, znając talenty w swoich zespołach, są w stanie ocenić, w jaki sposób powinna zostać zaprojektowana droga do rozwoju kompetencji poszczególnych osób w jego zespole. To oni mają najlepszą wiedzę, jakie są potrzeby konkretnych osób i w jaki sposób można je wzmocnić. W tym kontekście, osoby z HR powinny być odpowiedzialne za organizację i monitorowanie procesu w ramach programów talentowych.  

Jak więc najlepiej zainwestować w talenty w Twojej firmie? Jak wybierać pracowników, którzy powinni zostać objęci programami talentowymi? I wreszcie, czy managerowie w Twojej firmie mają w sobie umiejętność zarządzania rozwojem zespołu? Serdecznie zapraszam do obejrzenia i wysłuchania mojej rozmowy z Dominiką Dłużniewską, w której staramy się podpowiedzieć, na co warto postawić w kontekście inwestowania w talenty w organizacji.  

Zobacz także