Kontakt

Magdalena Czubaszek-Nowaczyk

    Administratorem Danych Osobowych osób kontaktujących się będzie Magdalena Czubaszek – Nowaczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Czubaszek – Nowaczyk, ul. Sokratesa 2b/37, 01-909 Warszawa; NIP: 8251877561. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Więcej informacji o przetwarzaniu danych umieściliśmy w naszej [Polityce prywatności]