Mentoring

Certyfikowany coach Instytutu Gallupa

Pomagam klientom znaleźć i zrozumieć swoje mocne strony:

  • aby mogli używać ich świadomie w realizacji celów,
  •  znaleźli swoją własną drogę postępowania,
  • podejmowali nowe wyzwania,
  • byli bardziej świadomi w swoich działaniach.

W swojej pracy z klientami opieram się na narzędziach Instytutu Gallupa jakimi są:

  • CliftonStrenghts® – znany jako test Gallupa, identyfikujący talenty,
  • CliftonStrenghts® for Managers – metodologia dla kadry zarządzającej  oraz aspirujących do bycia managerami,
  • Builder Profile – BP 10, diagnozujący styl działania przedsiębiorców.
certyfikat Gallup Magda Czubaszek

Dlaczego warto pracować na mocnych stronach?

budujesz swoje poczucie wartości

wiesz, gdzie inwestować w szkolenia, literaturę itd.

lepiej zarządzasz swoimi słabymi stronami

skutecznie zmieniasz swoje nawyki i zachowania

Badanie jest dopiero początkiem pracy nad rozwojem umiejętności miękkich. Jeśli chcesz rozwijać się w pracy lub zająć się czymś nowym, wynik badania CliftonStrenghts® pokaże Ci w jaki sposób osiągasz sukcesy. Dzięki temu będziesz świadomie wybierać zadania, projekty i obowiązki, które są zgodne z Twoim naturalnym potencjałem.

Wynik badania Gallupa nazywa naturalne style działania na co dzień, naturalny styl myślenia i podejmowania decyzji, pokazuje również jak budujesz relacje i co Cię motywuje.

Sesja coachingowa

Punktem wyjścia dla mojej pracy są wyniki badania CliftonStrenghts®, ponieważ znajomość talentów danej osoby stanowi podstawę rozwoju mocnych stron.

Dzięki temu możemy:

  • poznać siebie z innej perspektywy,
  • wyznaczać cele rozwojowe,
  • budować plany działania.

Z kim pracuję?

Pracownicy różnych szczebli w organizacjach, przedsiębiorcy, osoby szukające swojej drogi zawodowej, myślące o zmianie ścieżki kariery, młodzież.

Kadra zarządzająca, managerowie niższego i wyższego szczebla, kierownicy, dyrektorzy, liderzy zespołów.

Szkolę specjalistów z działów HR (szkoleń, rozwoju) w stosowaniu narzędzia CliftonStrengths®.

Praca na mocnych stronach to nie tylko narzędzie rozwoju osobistego, to także doskonały sposób poprawy pracy zespołów i organizacji. Ludzie efektywniej ze sobą współpracują, lepiej się rozumieją, role i zadania w projektach mogą być lepiej dopasowane do poszczególnych osób.