Czym są cztery domeny mocnych stron CliftonStrengths®?

Chociaż każdy talent ma swoją własną moc i przewagę, to warto zastanowić się, w jaki sposób Twoje mocne strony CliftonStrengths® pomagają Ci w wykonywaniu zadań, wywieraniu wpływu na innych, budowaniu relacji oraz przyswajaniu i analizowaniu informacji. To wszystko zależy od tego, które talenty, wywodzące się z jakich domen przeważają w Twoim TOP 10.

Zrozumienie niuansów wszystkich 34 talentów z listy CliftonStrengths® może być trudne. To, co ułatwia ich interpretację, to spojrzenie na nie przez pryzmat czterech domen silnego przywództwa. Cztery domeny są sposobem grupowania opracowanym w ramach CliftonStrengths® w oparciu o to, w jaki sposób talenty pomagają ludziom współpracować, aby osiągać cele.

Cztery domeny CliftonStrengths®, o których mowa to:

REALIZOWANIE – czyli jak sprawić, aby rzeczy stały się rzeczywistością?

Każdy zespół ma cele do osiągnięcia. Pracę do zrealizowania. Zadania do wykonania.

Kiedy zespoły muszą wdrożyć rozwiązanie, zwracają się do osób z domeny Realizatora, które będą pracować bez wytchnienia, aby osiągnąć cel. Ci, których siłą jest Realizowanie mają zdolność, aby chwycić pomysł i go urzeczywistnić.

Cechy należące do tej domeny: Osiąganie, Organizator, Pryncypalność, Bezstronność, Rozwaga, Dyscyplina, Ukierunkowanie, Odpowiedzialność, Naprawianie

WYWIERANIE WPŁYWU – czyli jak wpływać na innych?

Każdy zespół musi się komunikować, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy. Bez względu na to, jakie są Twoje cele, skuteczna komunikacja jest niezbędna do ich osiągnięcia.

Osoby z dominującymi cechami Wpływania pomagają swojemu zespołowi dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Te osoby mogą sprzedawać zespołowe pomysły wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Kiedy zespół potrzebuje kogoś, kto wie jak mówić i sprawiać, że grupa jest słyszana, szukaj kogoś z mocnymi stronami we wpływaniu.

Cechy należące do tej domeny: Aktywator, Dowodzenie, Komunikatywność, Rywalizacja, Maksymalista, Wiara w siebie, Poważanie oraz Czar.

BUDOWANIE RELACJI – czyli jak budować i pielęgnować silne relacje?

Każdy zespół to nic innego jak grupa unikalnych jednostek. Siła zespołu bierze się z tego, że każda osoba jest w stanie wykorzystać swoje wyjątkowe talenty i docenić talenty innych.

Osoby z dominującymi cechami Budowania Relacji mogą spajać zespół, aby ten trzymał się razem. Bez tych mocnych stron w zespole, grupa jest zwyczajnie zbiorem indywidualności. Z kolei członkowie zespołu z mocnymi stronami Budowania Relacji mają wyjątkową zdolność, by pomagać grupie wzmacniać więzi pomiędzy ludźmi.

Cechy należące do tej domeny: Elastyczność, Współzależność, Rozwijanie innych, Empatia, Zgodność, Integrator, Indywidualizacja, Optymista, Bliskość.

MYŚLENIE STARTEGICZNE – czyli jak przyswajasz, myślisz oraz analizujesz informacje i sytuacje?

Każdy zespół potrzebuje ludzi, którzy utrzymują wszystkich w koncentracji na tym, co może się wydarzyć.

Osoby z dominującymi cechami Myślenia Strategicznego stale absorbują i analizują informacje pomagając podejmować lepsze decyzje. Osoby z mocnymi stronami w tej domenie stale rozciągają myślenie ku przyszłości zespołu.

Cechy należące do tej domeny: Analityk, Kontekst, Wizjoner, Odkrywczość, Zbieranie, Intelekt, Uczenie się i Strateg.

chcę poznać moje mocne strony

Zobacz także